NyAnalyse har på vegne av Senter for seniorpolitikk sett nærmere på hvordan seniorer over 50 år kan dekke en stor del av det store bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren i fremtiden. Rapporten viser ved hjelp av analyse og beregninger hvor mange årsverk ett års utsettelse av pensjoneringsalder kan bidra med innen helse- og omsorgsektoren fram mot 2035.

Analysen viser at dersom seniorer over 50 år i pleieyrker jobber ett år lenger, vil det utgjøre 6200 til 7400 ekstra årsverk i 2035. I tillegg vil ti prosent lavere uførhet i denne perioden kunne gi 2800 til 3600 årsverk. Til sammen vil dette kunne bidra med 9000 til 11.000 ekstra årsverk.

Ønsker du mer innsikt om tema ta kontakt med partner og sjeføkonom Terje Strøm via terje@nyanalyse.no eller tlf. 46 44 10 09.

Publisert:

October 14, 2022