NyAnalyse har, på oppdrag fra IKT Norge, gjennomført en omfattende undersøkelse om bruken av kunstig intelligens (KI) i Norden. Nå kan du lese hele rapporten og få innsikt i de viktigste funnene.

I undersøkelsen har vi analysert 27 variabler knyttet til bruk av eller kapasitet for utvikling av kunstig intelligens. Disse variablene dekker områdene forskning og utvikling, næringsliv, offentlig sektor, befolkning og infrastruktur.

Sjeføkonom Terje Strøm presenterte disse funnene under IKT Norges årskonferanse den 28. mai med presentasjonen Norge i det nordiske KI-kapppløpet.

Viktige funn fra undersøkelsen inkluderer:

  • Infrastruktur: Norge skårer bra på infrastruktur, noe som gir et solid fundament for videre KI-utvikling.
  • Kompetanse og Innovasjon: Til tross for god infrastruktur, henger Norge etter når det gjelder kompetanse, utdanning, forskning, innovasjon, bruk og verdiskaping.
  • Offentlig Sektor: Norge gjør det rimelig bra innen bruk av KI i offentlig sektor, noe som viser et potensiale for videre utvikling og implementering.
  • Næringsliv: Norge ligger langt bak i næringslivet når det gjelder KI-bruk, noe som kan hindre konkurranseevne og innovasjon.
  • Befolkningens Holdning: Undersøkelsen avdekker at Norge har den mest KI-skeptiske befolkningen i Norden.

Digitaliseringsminister Karianne Tung (AP) deltok også på konferansen. Hun lovet å ta med seg både rapporten og IKT-Norges forslag inn i regjeringens arbeid, med mål om å styrke Norges satsning på kunstig intelligens.

Digitaliseringsminister Karianne Tung (AP) i panelsamtale med IKT Norge og Ny Analyse.

Vi takker IKT Norge for et spennende oppdrag og et veldig godt samarbeid. Les hele rapporten her og få en dypere forståelse av hvordan Norge står i det nordiske KI-landskapet, og hvilke skritt som må tas for å forbedre vår konkurranseevne og innovasjonskraft.

Har du interesse for NyAnalyses rapporter på samfunns- og næringspolitikk eller ønsker mer innsikt i tema, ta gjerne kontakt med sjeføkonom Terje Strøm på terje@nyanalyse.no eller tlf. 46 44 10 09.

Publisert:

June 4, 2024