På IKT Norges årskonferanse Norge og KI-kappløpet 28. mai 2024 blir kunstig intelligens satt i rampelyset, med fokus på både nåtidens status og fremtidens potensiale. Konferansen tar opp spørsmål om hva kunstig intelligens innebærer, hvilke muligheter det åpner opp for, og hvilke utfordringer det bringer med seg. Gjennom presentasjoner og paneldebatter samler konferansen ekspertise fra politikk, organisasjoner og næringsliv for å utforske og diskutere veien videre.

Sjeføkonom Terje Strøm presenterer funn fra Ny Analyses benchmark-undersøkelse om AI i Norden, utarbeidet på oppdrag fra IKT Norge, klokken 12:15 med presentasjonen Norge i det nordiske KI-kapppløpet. Hvordan ligger vi an i forhold til våre naboland? På hvilke områder gjør vi en god jobb, og på hvilke områder er det behov for tiltak?

– Det er svært spennende fagtema på IKT Norges årskonferanse med kartlegging av kunstig intelligens. Utviklingen på dette område vil bety mye for fremtidens konkurransekraft og kunne levere bedre velferdsløsninger. Jeg ser frem til å levere ny faglig innsikt på dette, sier Strøm.

Du kan lese mer om IKT Norges årskonferanse her.

Publisert:

May 23, 2024