På oppdrag fra Regnskap Norge har NyAnalyse kartlagt bruken av administrative sanksjoner i næringslivet, spesielt overtredelsesgebyr.

Vi finner at det mangler en samlet oversikt over bruken av overtredelsesgebyr, samt informasjon om klageprosesser, antall klager og eventuelle utfall av klagesaker knyttet til ileggelse av administrative sanksjoner. NyAnalyse finner også at bruken av overtredelsesgebyr som sanksjoner er økende, med en fordobling i antall lover som gir hjemmel for overtredelsesgebyr fra 2015 til 2022. De siste 20 årene har det vært en 16-dobling i lovparagrafer som gir grunnlag for sanksjonen, fra 7 hjemler i 2003 til 118 hjemler høsten 2023.

Les mer om rapporten og funnene på Regnskap Norge sine nettsider her.

Du kan lese mer om funnene og rapporten i sin helhet på våre sider her.

Har du interesse for NyAnalyses rapporter på samfunns- og næringspolitikk eller ønsker mer innsikt i tema, ta gjerne kontakt med sjeføkonom Terje Strøm på terje@nyanalyse.no eller tlf. 46 44 10 09.

Publisert:

April 16, 2024