Terje er utdannet samfunnsøkonom (Cand.Oecon) fra Universitetet i Oslo og er fulltidsansatt som sjeføkonom i NyAnalyse.

Han har ledet en rekke viktige prosjekter i sin karriere knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger. Terje har tidligere vært makroøkonom i NHO og finanspolitisk rådgiver på Stortinget.

Han har lang erfaring fra arbeidsområder som næringspolitikk og statsfinanser. Han har også en svært god forståelse for politiske prosesser.

Terje er en erfaren foredragsholder, makroskribent for landsdekkende media og har egen podcast i samarbeid med Polyteknisk Forening. Terje har blant annet ansvar for analyseområder innen samfunnsøkonomi og næringspolitikk.
lukk vindu
Villeman er utdannet samfunnsøkonom (MA Economics) fra Universitetet i Edinburgh, forretningsstrateg (MSc Business Strategy) fra BI og har tatt finansanalytikerstudiet ved NHH.

Etter utdannelse begynte han som Business Analyst i management consulting selskapet A.T. Kearney, før han gikk videre som analytiker og finanspolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe.

I 2008 begynte han som samfunnsøkonom i den liberale tenketanken Civita, hvor han bl.a. har jobbet med reformer innen skatt, næringspolitikk og velferdsområdet. Villeman er fortsatt tilknyttet Civita og er sekretariatsleder i Alliansen for norsk, privat eierskap.
lukk vindu
Eli er tilknyttet partner i NyAnalyse gjennom sitt firma Bistaa AS. Hun er siviløkonom fra NHH og har en master i Development Management fra London School of Economics.

Hun har godt innblikk i offentlig forvaltning og politikk etter arbeid på alle nivå i offentlig sektor og flere politikkområder bla. digitalisering - ofte tett på politisk ledelse. Hun var analysesjef i tenketanken Mandag Morgen med oppdrag for viktige samfunnsaktører. Hun har også arbeidet i både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjon.

Eli har gode resultater å vise til fra prosjektledelse og analyse i kommunal sektor. Hun har utarbeidet strategisk beslutningsgrunnlag og presentasjoner for mange ledere og styringsgrupper.

lukk vindu
Ingunn er tilknyttet NyAnalyse som seniorrådgiver innen prosjektledelse, strategi og kommunikasjon. Hun har erfaring med forretningsutvikling, kommunikasjonsplaner og styrerapportering. I tillegg har hun holdt presentasjoner både for styrer, ledergrupper og ansatte på helseforetakene rundt om i Norge. Prosjekter Ingunn har jobbet med hos NyAnalyse inkluderer DNB, Regnskap Norge, Universitetet i Bergen og utvalgte styreevalueringer.

Av utdanning har hun en master i sivilmarkedsføring i fagene markedsføring, økonomi og ledelsesfag, en delbachelor i retorikk, kommunikasjon og ledelse, samt pedagogikk fra NTNU. Hun har også erfaring som kunde- og salgsleder i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og kommunikasjonsleder i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). I tillegg har hun erfaring som medierådgiver i Carat Norge, legemiddelindustri og norsk luftfart. 

lukk vindu
Marte har en Master i Samfunnsøkonomi fra NTNU (2022) med fordypningsemner i åpen makroøkonomiog anvendt økonometri.

I 2023 fullfører hun en master i Økonometri og operasjonsanalyse (MSc Econometrics) fra Vrije Universiteit i Amsterdam med spesialisering i klimaøkonometrisk analyse. Marte har spisskompetanse innen økonometrisk analyse og jobber som samfunnsøkonom og analytiker. Hos NyAnalyse har hun bidratt til prosjekter for McDonalds, Regnskap Norge og NHO Reiseliv.

Hun har hatt flere verv innen medieproduksjon og har bred journalistisk erfaring fra Studentmediene i Trondheim.

lukk vindu
Mari fullfører en mastergrad i Samfunnsøkonomisk analyse på Universitet i Oslo (MSc Economic Theory and Econometrics). Hun er spesielt interessert i mikroøkonomi og internasjonal handel, og har god kompetanse innen data sience og bruk av R.

Som student har Mari vært representant i fagutvalget ved Økonomisk Institutt i to år, hvor hun blant annet har hatt verv som nestleder og økonomiansvarlig.

Mari har jobbet med flere samfunnsøkonomiske prosjekter for NyAnalyse. Det inkluderer prosjektet om tilgangen på helsepersonell for Senter for seniorpolitikk, DnB Ringvirkninger og Stor-Oslo Nord samt NHO (private og kommunale tjenester). Hennes bidrag med microdata og programmering har løftet flere av våre analyser.

lukk vindu
Rajee har solid fag- og metodekompetanse innen samfunnsøkonomisk utredning og analyse. Han er en nytenkende og dreven problemløser fra øverste hylle. 

Rajee har utarbeidet mer enn 100 + rapporter og analysenotater om norsk og internasjonal økonomi. Han har særlig innsikt i og erfaring med konseptutvikling, modellering, verdi- og ringvirkningsanalyse. Han er blant annet sjefarkitekten bak DNBs nye ringvirkningskalkulator (2018). 

Rajee er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo (M.Phil.) og med delstudier fra Universitetet i Essex, England. I tillegg har han et sertifikat i maskinlæring fra Universitetet i Stanford. 

Rajee har vunnet pris for sin masteroppgave om Basel III og fått positiv omtale i fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen.
lukk vindu
Andreas Ringen er tilknyttet partner og samfunnsøkonom i NyAnalyse. Han har særlig innsikt i og erfaring med markedskartlegging, modellutvikling, økonometrisk metode og investeringsanalyser.

Andreas har studert økonomi-, finans-, organisasjons- og administrasjonsfag, og har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitet fra Oslo. I tillegg har Andreas utdanning tilsvarende to år på masternivå innen finans og ledelse.
lukk vindu
Linn har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med temaer knyttet til offentlig økonomi.

Linn har særlig innsikt i demografi, arbeidsmarked, helse og kompetansepolitikk. I NyAnalyse har hun opparbeidet seg ekspertise på framskrivinger og scenarioanalyser, og har gjennomført en rekke analyser av nytte og kostnader ved digitalisering.

Linn har også bred erfaring med å gjennomføre og analysere resultater fra kvantitative- og kvalitative undersøkelser.
lukk vindu
Cassandra har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, med fordypning i miljø- og ressursøkonomi. Masteroppgaven skrev hun i samarbeid med forskningssenteret CREE om investeringer i karbonfangst (CCS).

Cassandra har spesiell innsikt i bolig, klima- og miljø samt arbeidsliv og kompetanse. Hun er en dreven analytiker som bistår med sin gode beregningstekniske kompetanse inn i våre kundeprosjekter. Cassandra har tidligere jobbet som økonom i Vista Analyse og vært seminarleder ved Økonomisk institutt ved UiO.
lukk vindu
Dag Refling er samfunnsgeograf tilknyttet NyAnalyse. Han har spesiell kompetanse innen økonomi, planlegging og bolig- og eiendomsmarked, herunder bolig-, areal- og transportplanlegging, investeringsanalyser av offentlig infrastruktur og politiske beslutningsprosesser.

Dag har erfaring med rådgivning og analyse knyttet til skatte- og avgiftssystemet, næringseiendom og offentlig forvaltning. Han har tidligere vært utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, konsulent i Asplan Analyse, spesialutreder i kommunaldepartementet og konsulent i Statistisk Sentralbyrå.
lukk vindu
Amir Sasson er professor ved Handelshøyskolen BI og er tilknyttet NyAnalyse på prosjektbasis. Han har gjennom mange år forsket på strategi og næringslivsutvikling med spesiell vekt på kunnskapsbasert næringsliv.

Mellom 2009 og 2012 var Amir faglig leder for det nasjonale forskningsprosjektet “Et Kunnskapsbasert Norge” sammen med professor Torger Reve. Målet med prosjektet var å utrede en strategisk retning for Norge som kunnskapsbasert næringslivsnasjon. Amir er en populær foredragsholder i Norge og internasjonalt og har en rekke publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidsskrift. 
lukk vindu
Tor Steig er en glimrende foredragsholder og gir din virksomhet innspill på problemstillinger innen økonomi og samfunn. Et foredrag av Steig er spekket med økonomisk innsikt og personlige erfaringer fra flere tiår som premissleverandør i samfunnsdebatten med tydelige meninger.

Tor Steig er sosialøkonom og tidligere sjeføkonom i NHO. Han har vært en sentral aktør innen næringspolitikk i sin karriere.
lukk vindu

NyAnalyse bidrar med innsiktsfull økonomisk kunnskap, konsekvensanalyse og andre kvantitative verktøy som sikrer at virksomheter treffer velinformerte politiske og forretningsmessige beslutninger.

Vårt team av økonomer er eksperter på å bruke avansert økonomisk metode og verktøy – fra konsekvensanalyse til kost-nytte-modellering – som gir verdifull innsikt i dagsaktuelle temaer og utfordringer knyttet til næringsliv, økonomi og myndighetspolitikk.

Vi formidler forskningskunnskap for en målgruppe og/eller publikum i form av velformulerte og godt utarbeidede utredninger, notater, analyseverktøy, infografikk og web-baserte medieformater. Vi tilbyr innsikt og analyse basert på bransjeerfaring, sterk fagkompetanse og et stort nettverk av samarbeidspartnere.

Teamet

Terje Strøm

Partner og sjeføkonom

Eli Aspelund

Assosiert partner

Villeman Vinje

Partner og seniorøkonom

Marte Sæther Ottesen

Samfunnsøkonom

Tor Steig

Samfunnsøkonom og foredragsholder

Mari Kristine Knutsen

Analytiker

Ingunn Meringdal

Seniorrådgiver kommunikasjon og strategi

Amir Sasson

Assosiert partner og professor

Rajee Sivam

Seniorøkonom

Dag Refling

Assosiert partner og samfunnsgeograf

Andreas Ringen

Assosiert partner og samfunnsøkonom

Kontakt

Legg igjen en beskjed så tar vi kontakt
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.