Terje er utdannet samfunnsøkonom (Cand.Oecon) fra Universitetet i Oslo og er fulltidsansatt som sjeføkonom i NyAnalyse.

Han har ledet en rekke viktige prosjekter i sin karriere knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger. Terje har tidligere vært makroøkonom i NHO og finanspolitisk rådgiver på Stortinget.

Han har lang erfaring fra arbeidsområder som næringspolitikk og statsfinanser. Han har også en svært god forståelse for politiske prosesser.

Terje er en erfaren foredragsholder, makroskribent for landsdekkende media og har egen blogg. Terje har blant annet ansvar for analyseområder innen samfunnsøkonomi og næringspolitikk.
lukk vindu
Villeman er utdannet samfunnsøkonom (MA Economics) fra Universitetet i Edinburgh, forretningsstrateg (MSc Business Strategy) fra BI og har tatt finansanalytikerstudiet ved NHH.

Etter utdannelse begynte han som Business Analyst i management consulting selskapet A.T. Kearney, før han gikk videre som analytiker og finanspolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe.

I 2008 begynte han som samfunnsøkonom i den liberale tenketanken Civita, hvor han bl.a. har jobbet med reformer innen skatt, næringspolitikk og velferdsområdet. Villeman er fortsatt tilknyttet Civita og er sekretariatsleder i Alliansen for norsk, privat eierskap.
lukk vindu
Mari er leder for boliganalyse i NyAnalyse .Hun er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo/påbegynt phd. Hun er også hospitant ved London School of Economics (LSE). Hun har spesialisert seg innen empirisk analyse og prognoser, ranking/benchmarking, makroøkonomi og boligmarkedet. 

Hun har flere års erfaring med utredninger og analysearbeid for en rekke ulike oppdragsgivere fra offentlig og privat sektor. Tidligere erfaring fra bl.a. NHO og Økonomisk Institutt ved UiO. Hun har sittet i en rekke verv som i styret ved Universitetet i Oslo, rådsmedlem i Nasjonalt fagråd for Samfunnsøkonomi og vara til Oslo Bystyre. Mari sitter i DNs Boligpanel og holder presentasjoner og foredrag om boligmarked, regional utvikling og makroøkonomi på forespørsel.
lukk vindu
Rajee har solid fag- og metodekompetanse innen samfunnsøkonomisk utredning og analyse. Han er en nytenkende og dreven problemløser fra øverste hylle. 

Rajee har utarbeidet mer enn 100 + rapporter og analysenotater om norsk og internasjonal økonomi. Han har særlig innsikt i og erfaring med konseptutvikling, modellering, verdi- og ringvirkningsanalyse. Han er blant annet sjefarkitekten bak DNBs nye ringvirkningskalkulator (2018). 

Rajee er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo (M.Phil.) og med delstudier fra Universitetet i Essex, England. I tillegg har han et sertifikat i maskinlæring fra Universitetet i Stanford. 

Rajee har vunnet pris for sin masteroppgave om Basel III og fått positiv omtale i fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen.
lukk vindu
Andreas Ringen er tilknyttet partner og samfunnsøkonom i NyAnalyse. Han har særlig innsikt i og erfaring med markedskartlegging, modellutvikling, økonometrisk metode og investeringsanalyser.

Andreas har studert økonomi-, finans-, organisasjons- og administrasjonsfag, og har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitet fra Oslo. I tillegg har Andreas utdanning tilsvarende to år på masternivå innen finans og ledelse.
lukk vindu
Linn har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med temaer knyttet til offentlig økonomi.

Linn har særlig innsikt i demografi, arbeidsmarked, helse og kompetansepolitikk. I NyAnalyse har hun opparbeidet seg ekspertise på framskrivinger og scenarioanalyser, og har gjennomført en rekke analyser av nytte og kostnader ved digitalisering.

Linn har også bred erfaring med å gjennomføre og analysere resultater fra kvantitative- og kvalitative undersøkelser.
lukk vindu
Cassandra har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, med fordypning i miljø- og ressursøkonomi. Masteroppgaven skrev hun i samarbeid med forskningssenteret CREE om investeringer i karbonfangst (CCS).

Cassandra har spesiell innsikt i bolig, klima- og miljø samt arbeidsliv og kompetanse. Hun er en dreven analytiker som bistår med sin gode beregningstekniske kompetanse inn i våre kundeprosjekter. Cassandra har tidligere jobbet som økonom i Vista Analyse og vært seminarleder ved Økonomisk institutt ved UiO.
lukk vindu
Dag Refling er samfunnsgeograf tilknyttet NyAnalyse. Han har spesiell kompetanse innen økonomi, planlegging og bolig- og eiendomsmarked, herunder bolig-, areal- og transportplanlegging, investeringsanalyser av offentlig infrastruktur og politiske beslutningsprosesser.

Dag har erfaring med rådgivning og analyse knyttet til skatte- og avgiftssystemet, næringseiendom og offentlig forvaltning. Han har tidligere vært utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, konsulent i Asplan Analyse, spesialutreder i kommunaldepartementet og konsulent i Statistisk Sentralbyrå.
lukk vindu
Amir Sasson er professor ved Handelshøyskolen BI og er tilknyttet NyAnalyse på prosjektbasis. Han har gjennom mange år forsket på strategi og næringslivsutvikling med spesiell vekt på kunnskapsbasert næringsliv.

Mellom 2009 og 2012 var Amir faglig leder for det nasjonale forskningsprosjektet “Et Kunnskapsbasert Norge” sammen med professor Torger Reve. Målet med prosjektet var å utrede en strategisk retning for Norge som kunnskapsbasert næringslivsnasjon. Amir er en populær foredragsholder i Norge og internasjonalt og har en rekke publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidsskrift. 
lukk vindu
Tor Steig er en glimrende foredragsholder og gir din virksomhet innspill på problemstillinger innen økonomi og samfunn. Et foredrag av Steig er spekket med økonomisk innsikt og personlige erfaringer fra flere tiår som premissleverandør i samfunnsdebatten med tydelige meninger.

Tor Steig er sosialøkonom og tidligere sjeføkonom i NHO. Han har vært en sentral aktør innen næringspolitikk i sin karriere.
lukk vindu

NyAnalyse bidrar med innsiktsfull økonomisk kunnskap, konsekvensanalyse og andre kvantitative verktøy som sikrer at virksomheter treffer velinformerte politiske og forretningsmessige beslutninger.

Vårt team av økonomer er eksperter på å bruke avansert økonomisk metode og verktøy – fra konsekvensanalyse til kost-nytte-modellering  – som gir verdifull innsikt i dagsaktuelle temaer og utfordringer knyttet til næringsliv, økonomi og myndighetspolitikk.

Vi formidler forskningskunnskap for en målgruppe og /eller publikum i form av velformulerte og godt utarbeidede utredninger, notater, analyseverktøy, infografikk og web-baserte medieformater. Vi tilbyr innsikt og analyse basert på bransjeerfaring, sterk fagkompetanse og et stort nettverk av samarbeidspartnere.

Teamet

Terje Strøm

Partner og sjeføkonom

Andreas Ringen

Assosiert partner og samfunnsøkonom

Amir Sasson

Assosiert partner og professor

Villeman Vinje

Partner og seniorøkonom

Eivind Langdal

Siviløkonom og analytiker

Tor Steig

Samfunnsøkonom og foredragsholder

Mari O. Mamre

Seniorøkonom

Trond Tørstad

Assosiert partner og samfunnsøkonom

Rajee Sivam

Seniorøkonom

Dag Refling

Assosiert partner og samfunnsgeograf

Kontakt

Legg igjen en beskjed så tar vi kontakt
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.