Grønt fokus under Arendalsuka

Årets Arendalsuke gikk av stabelen fra 16. til 20. august, hvor partner og seniorøkonom Villeman Vinje, samt partner og sjeføkonom Terje Strøm holdt to innlegg hver. Sentrale temaer i deres innlegg var sirkulærøkonomi, medeierskap og grønn omstilling.


Villemans foredrag for GOOD. Foto: GOOD

Kan global konkurranse stimulere sirkulær industri i Norge?

Innovasjonsnettverket GOOD arrangerte et seminar med 11 innlegg om hvordan Norge skal gå fra et forbruks- til et ombrukssamfunn. Her skisserte Villeman sine tanker om sirkulærøkonomiens rolle i den globale konkurransesituasjonen. Se innlegget i opptak her.

‍‍Medeierskap for ansatte i Norge

Under Finansforbundets arrangement om medeierskap presenterte også Villeman hovedresultatene fra NyAnalyses rapport på emnet. Rapporten kartlegger studier og nye funn, samtidig som den foreslår mulige bedringer av incentiver for medeierskap blant ansatte i Norge. Du kan se innlegget fra Arendalsuka her (fra ca. 07:20), samt lese mer om rapporten her.

Terjes innlegg for Stiftelsen Miljøfyrtårn. Foto: Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Grønn omstilling for små og mellomstore bedrifter

I regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn og SMB Norge ble viktigheten av små og mellomstore bedrifters rolle i det grønne skiftet fremhevet. Terje la her frem funnene fra forprosjektet og rapporten NyAnalyse utarbeidet på oppdrag for Klima- og miljødepartementet tidlige i år. Se innlegget her (fra ca. 09:00).Lansering av Omstillingsbarometeret 2021

Årets omstillingsbarometer er det sjette NyAnalyse utarbeider siden det først ble lansert i 2016, og måler Norges omstillingsevne relativt til ca. 30 andre sammenlignbare land innen omstillingsrelevante områder. Nytt for årets utgave er en bærekraftsdimensjon, som er blitt et enda mer sentralt tema de siste årene. Se Terje legge frem hovedfunnene i starten av Abelias omstillingsdebatt her (fra ca. 03:50), og les barometeret i sin helhet her.

NyAnalyse besitter kompetanse i å beregne hvordan bransjer og bedrifter kan frikoble økonomisk verdiskaping og belastning for klima på en bedre måte. Vi kan hjelpe din virksomhet med å identifisere utfordringer, gjøre beregninger, samt anbefale tiltak for bærekraftig utvikling ved hjelp av veikart. Villeman har i løpet av de siste årene jobbet tett med problemstillinger knyttet til sirkulærøkonomi, og er blant annet delaktig i Circular Gap Report Norway, som måler norske ressursers sirkulære evne.

Ta gjerne kontakt med Villeman Vinje (vinje@nyanalyse.no) eller sjeføkonom og partner Terje Strøm (terje@nyanalyse.no) dersom dette høres interessant ut.

Publisert:

August 24, 2021