Kompetanse

Big Data Analyse
Modellering
Utredning
Oppdragsgivere

Teknologi,

innovasjon

og verdiskaping

NyAnalyse har kunnskap og innsikt om det pågående digitale skifte. 
Ringvirkningsanalyse

NyAnalyse har utviklet en modell som kan beregne direkte og indirekte virkninger av en virksomhets aktivitet på underleverandører og resten av verdikjeden. 

Boligmarked

Vi leverer analyser basert på ny detaljert nyboligstatistikk for Oslo og Akershus, tilstandsrapport for regioner og prisprognoser, smart byutvikling, boligbehov og trafikkvekst, gevinster ved befolkningsvekst og ringvirkningsanalyser.

Fundamental Analyse

Vi benytter ledende modellrammeverk for estimering og beregninger av tallmaterialet. I tillegg har vi utviklet en rekke dynamiske modeller for å forstå markeder, endringer i samfunnet, demografi, og regulatoriske forhold.

les mer om våre tjenester
Big Data

NyAnalyse henter inn, sammenstiller og utfører tekniske beregninger knyttet til Big Data. Big Data er en fellesbetegnelse for den store mengden med strukturert og ustrukturert data som genereres av ulike aktører hver eneste dag. Forbrukere etterlater mange digitale spor gjennom søk, vurdering og kjøp på nettet. Gjennom nøye planlegging kan man lagre og systematisere disse dataene for å generere ny innsikt.

Portefølje

DNB

NyAnalyse er leverandør bak DNBs dynamiske ringvirkningskalkulator, som beregner verdibidraget og finansiering av velferd for over 200.000 aksjeselskaper i Norge. 

EVRY

NyAnalyse har i samarbeid med EVRY gjennomført en spørreundersøkelse om digitalisering i kommune-Norge. Dette er tredje gangen vi gjennomfører undersøkelsen. Resultater for i år viser positive fremskritt, men omstillingen går ikke like raskt i alle kommuner. Vi finner blant annet at tre av seks kommunale tjenesteområder i liten grad er digitalisert.

Abelia

NyAnalyse har for femte gang og på oppdrag for Abelia utarbeidet et omstillingsbarometer for Norge. Barometeret består av fire dimensjoner som er avgjørende for Norges internasjonale konkurranse- og omstillingsevne.

Referanse

Dette sier våre oppdragsgivere
"Stor-Oslo Nord er svært tilfreds med analyseprosessen og kvaliteten på det faglige arbeidet som ble utført. (...) alt fra metode til praktisk gjennomføring, oppfølging og tolkning var profesjonelt utført. (...) Analysen har høy legitimitet, da den er utført av et anerkjent miljø."

Jarle Snekkestad

Prosjektleder, Stor-Oslo Nord

"Vi er meget fornøyd med det arbeidet
NyAnalyse leverte for oss på skatt. De formidlet kompleks og sammensatt politikk på en forståelig og anvendbar måte. (...) NyAnalyse er meget kompetente til å snakke økonomi med ikke-økonomer. Våre medarbeidere sitter igjen med mer kunnskap og engasjement for å arbeide videre med skatte- og avgiftspolitikken på vegne av våre medlemmer." 

Hilde Widerøe Wibe

Næringspolitisk direktør , Abelia

Kontakt

Legg igjen en beskjed så tar vi kontakt
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.