Samfunnsbidrag og ringvirkninger fra norske bedrifter

Tall og beregninger bak DNB Ringvirkninger er levert av NyAnalyse. Les mer om velferdskalkulatoren på DNB sine sider her og se videoen nedenfor:

Kompetanse

Big Data Analyse
Modellering
Utredning
Oppdragsgivere

Teknologi,

innovasjon

og verdiskaping

NyAnalyse har kunnskap og innsikt om det pågående digitale skifte. 
Ringvirkningsanalyse

NyAnalyse har utviklet en modell som kan beregne direkte og indirekte virkninger av en virksomhets aktivitet på underleverandører og resten av verdikjeden. 

Boligmarked

Vi leverer analyser basert på ny detaljert nyboligstatistikk for Oslo og Akershus, tilstandsrapport for regioner og prisprognoser, smart byutvikling, boligbehov og trafikkvekst, gevinster ved befolkningsvekst og ringvirkningsanalyser.

Fundamental Analyse

Vi benytter ledende modellrammeverk for estimering og beregninger av tallmaterialet. I tillegg har vi utviklet en rekke dynamiske modeller for å forstå markeder, endringer i samfunnet, demografi, og regulatoriske forhold.

les mer om våre tjenester
Big Data

NyAnalyse henter inn, sammenstiller og utfører tekniske beregninger knyttet til Big Data. Big Data er en fellesbetegnelse for den store mengden med strukturert og ustrukturert data som genereres av ulike aktører hver eneste dag. Forbrukere etterlater mange digitale spor gjennom søk, vurdering og kjøp på nettet. Gjennom nøye planlegging kan man lagre og systematisere disse dataene for å generere ny innsikt.

Portefølje

DNB

NyAnalyse er leverandør bak DNBs dynamiske ringvirkningskalkulator, som beregner verdibidraget og finansiering av velferd for over 200.000 aksjeselskaper i Norge. 

GRØNN OMSTILLING I SMB

NyAnalyse overleverte nylig en rapport til Klima- og miljødepartementet og statstråd Sveinung Rotevatn (V) om små og mellomstore bedrifter (SMB-er) sin rolle i det grønne skiftet. Temaet er status, barrierer og muligheter for SMB-ene i den grønne omstillingen, der vi kartlegger bedriftenes holdninger gjennom kvalitative spørreundersøkelser, intervjuer med bedriftsledere og gjennomgang av forskning og grønne veikart fra andre bransjer.

Abelia

NyAnalyse har - for sjette gang - og på oppdrag for Abelia utarbeidet et omstillingsbarometer for Norge. Barometeret består av fire dimensjoner som er avgjørende for Norges internasjonale konkurranse- og omstillingsevne.

Referanse

Dette sier våre oppdragsgivere
"Vi er meget fornøyd med det arbeidet
NyAnalyse leverte for oss på skatt. De formidlet kompleks og sammensatt politikk på en forståelig og anvendbar måte. (...) NyAnalyse er meget kompetente til å snakke økonomi med ikke-økonomer. Våre medarbeidere sitter igjen med mer kunnskap og engasjement for å arbeide videre med skatte- og avgiftspolitikken på vegne av våre medlemmer." 

Hilde Widerøe Wibe

Næringspolitisk direktør , Abelia

"Telenor Norge har benyttet NyAnalyse til å analysere samfunnsøkonomisk gevinst ved bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren. (...) NyAnalyse har fremstått med faglig dyktighet, stort engasjement og fremstiller resultatene på en kreativ, lettfattelig og kommuniserbar måte. Vi er svært tilfreds med samarbeidet, og vil trolig benytte NyAnalyse mer i nær fremtid."

Jørn Bremtun

Seniorrådgiver , Telenor Norge

"Stor-Oslo Nord er svært tilfreds med analyseprosessen og kvaliteten på det faglige arbeidet som ble utført. (...) alt fra metode til praktisk gjennomføring, oppfølging og tolkning var profesjonelt utført. (...) Analysen har høy legitimitet, da den er utført av et anerkjent miljø."

Jarle Snekkestad

Prosjektleder, Stor-Oslo Nord

Kontakt

Legg igjen en beskjed så tar vi kontakt
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.