Rapport om grønn omstilling i SMB-er overlevert til klima- og miljøministeren

NyAnalyse overleverte nylig en rapport til Klima- og miljødepartementet og statstråd Sveinung Rotevatn (V) om små og mellomstore bedrifter (SMB-er) sin rolle i det grønne skiftet. Temaet er status, barrierer og muligheter for SMB-ene i den grønne omstillingen, der vi kartlegger bedriftenes holdninger gjennom kvalitative spørreundersøkelser, intervjuer med bedriftsledere og gjennomgang av forskning og grønne veikart fra andre bransjer.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Footstep, og er en del av et forprosjekt som gir grunnlaget for utvikling av et grønt veikart for SMB-er. Les mer om rapporten her.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn med rapporten. Foto: KLDRapporten er også omtalt på SMB Norges nettsider, med betraktninger fra statsråden, vår sjeføkonom og partner Terje Strøm, samt Jørund Rytman i SMB Norge.

NyAnalyse videreutvikler sitt modellrammeverk til å beregne hvordan bransjer og bedrifter kan frikoble økonomisk verdiskaping og belastning for klima på en bedre måte. Vi kan hjelpe din virksomhet med å identifisere utfordringer, gjøre beregninger, samt anbefale tiltak for bærekraftig utvikling ved hjelp av veikart.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med Villeman Vinje (vinje@nyanalyse.no) eller sjeføkonom og partner Terje Strøm (terje@nyanalyse.no) for å høre mer.

Publisert:

April 30, 2021