Blå økonomisk vekst - havøkonomien i Norge mot 2040

Rapporten ser spesielt på hvilken betydning havnæringene har i dag for Norge i form av verdiskaping, sysselsetting, skattebidrag og investering, og deretter hvordan utviklingen kan se ut mot 2040. Utviklingen er usikker for de neste 10-20 årene, men viser samtidig at Norge og næringslivet kan lykkes med videre jobb- og verdiskapingsvekst basert på havets store ressurser.

Statusanalysen, som beregner dagens samfunnsbidrag fra havnæringene, finner blant annet at havnæringene er landets største verdiskaper med rundt en fjerdedel av verdiskapingen, tilsvarende hele 790 milliarder kroner i verdiskaping. Gjennom ringvirkninger ble hele 82 milliarder kroner (ca. 10 prosent) av denne verdiskapingen skapt av havrelaterte underleverandører, verdikjeder og resten av fastlandsnæringen.

I tillegg er minst 1 av 7 arbeidsplasser, altså 265.000 arbeidsplasser i privat sektor, tilknyttet havøkonomien. Dette utgjør nærmere 10 prosent av alle sysselsatte. Av de 265.000 arbeidsplassene ble hele 74.000 skapt via indirekte ringvirkninger (28 prosent). Skattebidraget fra havnæringene utgjorde omtrent 230 milliarder kroner, mens havøkonomien stod for litt under en fjerdedel av samlet brutto investering. Bidragene fra de fire hovedgruppene olje og gass, maritim næring, sjømat og marinbasert turisme med tilhørende undergrupper er nevnt i detalj i rapporten.

Scenarioanalysen i rapportens andre del skisserer tre mulige utviklingsscenarioer for havnæringene frem mot 2040. Resultatene tilsier at investeringsbehovet er formidabelt stort for å oppnå et "blått vekstscenario", men at dette kan nås ved å utnytte den teknologien og kompetansen som petroleumssektoren og og sjømatnæringen med flere besitter i dag. Viktige områder som gir bærekraftige arbeidsplasser kan relateres til teknologi, fornybar energi, sjømat, grønn skipsfart og nye marine havnæringer.

Rapporten benyttes som underlag i DNBs nye konsept med navn 'Havgapet'. Les mer om dette her.

Publikasjonsdato:

March 12, 2021

Bidragsytere:

Rajee Sivam, Terje Strøm og Martin Sundhaugen

Blå økonomisk vekst - havøkonomien i Norge mot 2040