Havgapet - forskjellen mellom et Norge med og uten havet

DNB lanserte nylig konseptet "Havgapet - forskjellen mellom et Norge med og uten havet". I samarbeid med DNB har NyAnalyse analysert hvilke samfunnsverdier de norske havnæringene bidrar med - og hvilke ringvirkninger de gir.

Arbeidet resulterte i rapporten "Blå økonomisk vekst - havøkonomien i Norge mot 2040". Her beregner vi status for havnæringene og deres betydning for velferd i dag, før vi skisserer tre ulike utviklingsscenarioer frem mot 2040. Rapporten slår fast at havøkonomien i Norge stod for hele 790 milliarder kroner i verdiskaping i 2019, som tilsvarer over en fjerdedel av Norges BNP. I tillegg er hver syvende jobb i privat sektor tilknyttet havnæringene, tilsvarende 265.000 sysselsatte.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med prosjektleder og seniorøkonom Rajee Sivam.

Les rapporten her, og intervju med sjeføkonom og partner Terje Strøm her.

Beregningene bygger på Ringvirkninger-metodikken vi har utviklet gjennom flere år i samarbeid med DNB. Ønsker din bedrift eller organisasjon en mer detaljert analyse av verdiskaping og ringvirkninger i respektivt lokalsamfunn, næring eller klynge?

Ta kontakt med Rajee Sivam på rs@nyanalyse.no eller tlf. 97 79 70 21, eller Terje Strøm på terje@nyanalyse.no eller tlf. 46 44 10 09.

Publisert:

March 15, 2021