Viktigheten av små og mellomstore bedrifter i det grønne skiftet

Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen, trekker frem vår rapport om små og mellomstore bedrifters viktighet i det grønne skiftet den 28. oktober:

"I vår svarte 16 prosent av små og mellomstore bedrifter (SMB) at de er for små til å utgjøre noen forskjell i det grønne skiftet. På oppdrag fra SMB Norge og Klima- og miljødepartementet utførte NyAnalyse og Footstep en spørreundersøkelse i sektoren. 37 prosent svarte at de ikke er særlig opptatt av omstilling.

Det er ikke så rart. Små og mellomstore bedrifter lever litt i skyggen av de store. De aller fleste av dem har under 20 ansatte, og opplever at både virkemiddelapparatet og den store samtalen handler om hva som skal utrettes av globale aktører".

Saken kan leses digitalt her.

Utsnitt fra Nationen, 27.10.21.


SMB-er er ryggraden i norsk næringsliv der de står bak 98 prosent av alle landets virksomheter. De kan dermed utgjøre en stor forskjell når det kommer til utslippskutt og opprettholdelse av Norges klimamål. Les mer om rapporten og forprosjektet vi utarbeidet i samarbeid med Footstep her.

NyAnalyse videreutvikler sitt modellrammeverk til å beregne hvordan bransjer og bedrifter kan frikoble økonomisk verdiskaping og belastning for klima på en bedre måte. Vi kan hjelpe din virksomhet med å identifisere utfordringer, gjøre beregninger, samt anbefale tiltak for bærekraftig utvikling ved hjelp av veikart.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med seniorøkonom Villeman Vinje (vinje@nyanalyse.no) eller sjeføkonom Terje Strøm (terje@nyanalyse.no) for å høre mer.

Publisert:

October 28, 2021