Foredrag under SMB Norges høstseminar 2020

Onsdag den 30. september 2020 inviterte SMB Norge sine medlemsbedrifter til høstseminar, der blant annet næringsminister Iselin Nybø (V) fortalte om koronakrisens implikasjoner for regjeringens langsiktige SMB-strategi.

Under seminaret ble også hovedfunnene fra rapporten vi har utarbeidet for SMB Norge om formuesskatt og kapitaltilgang i små og mellomstore bedrifter lagt frem. Les mer om denne rapporten her.

Seniorøkonom og partner i NyAnalyse, Villeman Vinje, har vært ansvarlig for prosjektet. Se hele foredraget fra Villeman her (fra ca. 28:25).

Utsnitt fra foredrag.

Publisert:

October 1, 2020