SMB-bedrifter og formuesskatt

Rapporten vi har utarbeidet på oppdrag fra SMB Norge sammenstiller relevant empiri og statistikk, samt forbedrer kunnskapsgrunnlaget om formuesskatt og verdiskaping i Norge, med et hovedfokus på SMB-segmentet.

Rapporten inneholder også ny empirisk data om egenkapitaltilgang etter finansieringskilde for ulike bedriftsgrupper, som er utarbeidet av professor Amir Sasson på BI. Dette empiriske grunnlaget viser at norsk privat kapital uten sammenligning er hovedkilden når SMB-bedrifter behøver egenkapital for etablering, vekst og omstilling. En implikasjon av dette er at rammevilkår for norsk risikokapital vil ha betydning for omfanget av kapitaltilgangen for de fleste norske bedrifter, og dermed også aktivitetsnivået i økonomien.

Vår samlede vurdering er at formuesskatt på arbeidende kapital virker negativt på investeringer og aktiviteten i SMB-segmentet. Det hevdes at formuesskatt er nødvendig for å skattlegge de mest formuende på egnet måte, men dette er ikke tilfelle for SMB-eiere og mindre investorer i næringsaktivitet. 98 prosent av alle som betaler formueskatt på arbeidende kapital har under 20. mill. kr i netto likningsformue og til sammen betaler de 3 mrd. kroner i denne skatten. SMB-gruppen står for over to tredjedeler av alle identifiserte arbeidsplasser eid av personer i formuesskatteposisjon.

Våre funn tilsier dermed at økt bunnfradrag i formuesskatten til 20 mill. kroner vil gjøre at de negative virkningene av formuesskatt for hoveddelen av private arbeidsgivere i formuesskatteposisjon forsvinner.

Seniorøkonom og partner i NyAnalyse, Villeman Vinje, har vært ansvarlig for prosjektet. Rapportens hovedfunn ble presentert under SMB Norges høstseminar den 30. september, der blant annet næringsminister Iselin Nybø (V) deltok. Se foredraget fra Villeman her (fra ca. 28:25).

Publikasjonsdato:

September 30, 2020

Bidragsytere:

Villeman Vinje, Martin Sundhaugen og Amir Sasson.

SMB-bedrifter og formuesskatt