NyAnalyse har på oppdrag fra Maritimt Forum utviklet ringvirkningsanalysen "Ringer i vann drypper på land". Her har vi kartlagt verdiskaping, ringvirkninger og velferd tilknyttet den maritime næringen i Norge.

Analysen fastslår at maritim næring, inkludert norske underleverandører, genererte en samlet verdiskaping på 252 milliarder kroner i 2022.

Den maritime næringen bidrar direkte og indirekte til over 150.000 arbeidsplasser i Norge, og NyAnalyse anslår at den maritime næringen sto for et samlet skattebidrag på 52 milliarder kroner i 2022. Maritime bedrifter spesielt i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal skaper stor samfunnsøkonomisk gevinst, i form av arbeidsplasser og samfunnsutvikling, med verdiskaping på henholdsvis 41 milliarder, 40 milliarder og 19 milliarder kroner.  

– Den maritime næringens økonomiske fotavtrykk i Norge er dyptgripende og vidtrekkende, sier seniorøkonom i NyAnalyse Rajee Sivam.

Hovedfunnene fra ringvirkningsrapporten ble presentert under Arendalsuka 2023.

Ordstyrere Sigvald Sveinbjørnsson og Fride Solbakken med Administerende Direktør Harald Solberg i Rederiforbundet under Arendalsuka.

Les mer om analysen på Maritimt Forum sine sider her, og les utredningen i sin helhet her.

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vår ringvirkningsanalyse ta gjerne kontakt med seniorøkonom Rajee Sivam på rs@nyanalyse.no eller tlf. 97 79 70 21.

Publisert:

August 24, 2023