Ringvirkningsanalyse: Ringer i vann drypper på land

NyAnalyse har på oppdrag fra Maritimt Forum undersøkt den maritime næringens betydning og bidrag til norsk økonomi.

I denne analysen finner vi at den maritime næringen bidrar betydelig til det norske samfunnet.

Næringen skaper direkte og indirekte over 150 tusen arbeidsplasser i Norge og bidro i 2022 med 52 milliarder kroner i direkte og indirekte skatter og avgifter. Dette skattebidraget tilsvarer 2/3 av Norges samlede forsvarsbudsjett, og kunne eksempelvis dekket kostnadene knyttet til bygging av Follobanen, Innovasjon Norges årlige budsjett og finansiert byggingen av Nasjonalmuseet.

NyAnalyse anslår at maritim næring inkludert norske underleverandører sto for en total verdiskaping på over 250 milliarder kroner i 2022.

Spesielt i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal skaper maritime bedrifter betydelig verdier.

Les mer om analysen på Maritimt Forum sine sider her. Rapporten kan leses i sin helhet via den blå knappen nederst på siden.

Publikasjonsdato:

August 24, 2023

Bidragsytere:

Rajee Sivam, Terje Strøm, Villeman Vinje og Mari Kristine Knutsen

Ringvirkningsanalyse: Ringer i vann drypper på land