Etter den russiske invasjonen av Ukraina har rundt 70.000 ukrainere kommet til Norge. Ved utgangen av 2023 hadde 62.000 fått innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. To tredjedeler av de ukrainske asylsøkerne registrert i 2022 og 2023 er i arbeidsfør alder (18 til 65 år). Ifølge SSB er 1 av 5 ukrainere i alderen 20-66 år som har innvandret til Norge etter Russlands invasjon i jobb per november 2023.

– Det har vært spennende å utrede dette for SMB Norge. Rundt 70.000 ukrainske flyktninger kan helt klart bli en langt viktigere ressurs enn utgifter på Statsbudsjettet. Dersom vi klarer å gjøre jobb-inkluderingen bedre, kan det gi oss 3-4 mrd. kroner i samfunnsgevinst, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse.

Hele rapporten kan leses på våre sider her.

– Jobb er en viktig suksess-indikator for vellykket integrering av flyktninger over tid, sier sjefsøkonom Terje Strøm i NyAnalyse.

Les om rapporten på SMB Norge sine sider her, og les mer om hva SMB Norge mener i Nettavisens sak her.

Har du interesse for NyAnalyses rapporter på samfunns- og næringspolitikk eller ønsker mer innsikt i tema, ta gjerne kontakt med sjeføkonom Terje Strøm på terje@nyanalyse.no eller tlf. 46 44 10 09.

Publisert:

March 15, 2024