Kappløpet på kunstig intelligens i Norden

NyAnalyse har på oppdrag fra IKT Norge undersøkt omfanget av kunstig intelligens i Norden. Hvordan ligger vi an i forhold til våre naboland? På hvilke områder gjør vi en god jobb, og på hvilke områder er det behov for tiltak?

I undersøkelsen har vi analysert 27 variabler knyttet til bruk av eller kapasitet for utvikling av kunstig intelligens fordelt på områdene forskning og utvikling, næringsliv, offentlig sektor, befolkning og infrastruktur. Benchmark-undersøkelsen viser at Norge gjør det dårligere enn sine naboland Danmark, Finland og Sverige på områdene næringsliv og KI-kompetanse i befolkningen, og relativt godt på infrastruktur og offentlig sektor.

Du kan lese om undersøkelsen på IKT Norge sine sider her.

Etter resultatene av benchmark-undersøkelsen ble presentert på IKT Norge sin årskonferanse Norge og KI-kappløpet 28. mai 2024 har resultatene også blitt tatt opp i media. Du kan lese NRK sin sak om rapporten her og Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT Norge, sitt debattinnlegg i Digi her.

Publikasjonsdato:

May 29, 2024

Bidragsytere:

Terje Strøm, Villeman Vinje, Mari Kristine Knutsen og Marte Ottesen

Kappløpet på kunstig intelligens i Norden