Regional utviklingsanalyse for Stor-Oslo Nord

NyAnalyse har på oppdrag for Stor-Oslo Nord-alliansen utarbeidet en regional utviklingsanalyse, hvor samfunnsbidraget fra næringslivet i følgende åtte kommuner belyses: Gjøvik, Nittedal, Gran, Lunner, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Rapporten beskriver næringslivet i området, og dets betydning for verdiskaping, sysselsetting og skattebidraget til velferd.

Vi finner at næringslivet i de åtte kommunene står for en verdiskaping på 22 milliarder kroner, hvorav det direkte skattebidraget utgjør ca. 8,7 milliarder kroner. I tillegg ble det gjennomført en undersøkelse om transportutfordringer blant nøkkelbedriftene i regionen, samt en pendleranalyse. Resultatene underbygger transportutfordringene en opplever i området, og viser at en forbedring av Rv4 sørover vil gi store innsparinger for næringslivet over tid.

Les omtale av rapporten her.

Publikasjonsdato:

May 21, 2019

Bidragsytere:

Terje Strøm, Eivind Langdal, Rajee Sivam, Dag Refling og Trond Tørstad.

Regional utviklingsanalyse for Stor-Oslo Nord