Omstillingsbarometeret 2020 - Abelia

NyAnalyse har på oppdrag for Abelia utarbeidet et omstillingsbarometer for 2020. Siden det første barometeret opprinnelig ble lansert i 2016 er dette femte året på rad vi presenterer denne rapporten, hvor Norges omstillingsevne blir målt og rangert relativt til andre sammenlignbare land. De fire dimensjonene landene blir vurdert etter er Humankapital og kunnskap, Entreprenørskap, Innovasjon og FoU, samt Teknologi og digitalisering. Funnene i rapporten viser kort sagt at Norge går tilbake på flere av områdene som anses som viktige for omstilling, deriblant både spiss- og breddeutdanning, i tillegg til spisskompetanse innen teknologi og digitalisering.

Rapporten kan leses i sin helhet via den blå knappen nederst på siden.

Les oppsummering av hovedfunnene i rapporten her.

Medieomtale:

Finansavisen

VG

E24

Publikasjonsdato:

August 11, 2020

Bidragsytere:

Terje Strøm, Villeman Vinje, Eivind Langdal og Martin Sundhaugen.

Omstillingsbarometeret 2020 - Abelia