Omstillingsbarometer 2019 - Abelia

NyAnalyse har på oppdrag for Abelia utarbeidet et omstillingsbarometer for 2019. Denne rapporten utgis for fjerde gang etter at den ble lansert i 2016, og danner et viktig kunnskapsgrunnlag for nye tiltak, forbedring og reformarbeid. Barometeret måler og rangerer Norge relativt til andre sammenlignbare land, basert på fire dimensjoner vi anser som viktige for omstilling. Disse er humankapital, teknologi og digitalisering, innovasjon og FoU, samt entreprenørskap. Kort sagt demonstrerer omstillingsbarometeret for 2019 at Norge er gode i bredden, men at vi sakker akterut på det som angår spisskompetanse.

Se god sammenstilling av funn her: https://www.abelia.no/politikk/nyheter/norge-sakker-akterut-pa-spisskompetanse/


Medieomtale:

Aftenposten

Abelia (opprinnelig publisert i Finansavisen 19. august 2019).

Publikasjonsdato:

August 19, 2019

Bidragsytere:

Terje Strøm, Villeman Vinje og Eivind Langdal.

Omstillingsbarometer 2019 - Abelia