Omstillingsbarometer 2018 - Abelia

NyAnalyse har på oppdrag for Abelia laget et omstillingsbarometer for 2018. Dette er tredje gang vi måler grad av omstilling langs fire dimensjoner for Norge. I år har vi fokusert på indikatorer som informerer oss om rammevilkår og status for utnyttelse av nye teknologier i Norge sammenlignet med andre land. Her har vi sett nærmere på kunstig intelligens og maskinlæring, robotisering og skytjenester.

Se her for en god oppsummering av viktige funn: https://www.abelia.no/politikk/nyheter/norge-oker-innovasjonstakten-men-mangler-eksperter/

Publikasjonsdato:

August 13, 2018

Bidragsytere:

Terje Strøm, Mari O. Mamre og Linn Bredesen

Omstillingsbarometer 2018 - Abelia