Økte lokale inntekter ved utbygging av vindkraft

I rapporten legges det frem tre endringsforslag av dagens skatteregler, herav en innføring av naturressursskatt, en konsesjonsavgift og en konsesjonskraft for landbasert vindkraft. Resultatene viser at vertskommuner hvor den landbaserte vindkraften finner sted kan doble sine skatteinntekter og dermed få en større del av samfunnsnytten sammenlignet med hva den gjør i dag. Vår beregninger viser at kommunene kan øke sine skatteinntekter på opp til 320 millioner kroner gjennom å innføre en naturressursskatt og konsesjonsavgift. Inspirert av ordningen for vannkraftanlegg vises det i tillegg at en innføring av konsesjonskraft til vertskommunene for vindkraft, hvor en får strømmen 10% billigere, har en anslått verdi på ca. 70 millioner kroner.

Les mer om rapporten her.

Omtale i Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QoOV6J/vindkraftbransjen-vil-lokke-kommuner-med-flere-skattekroner

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GGKdOl/vi-trenger-et-nytt-nasjonalt-kompromiss-om-vindkraft-vinje-micaelsen-og-christophersen

Publikasjonsdato:

September 27, 2019

Bidragsytere:

Villeman Vinje, Rajee Sivam og Eivind Langdal.

Økte lokale inntekter ved utbygging av vindkraft