Nye tariffer for nettleie: kostnadsanalyse for ulike husholdninger

NyAnalyse har utført en rapport for Solenergiforeningen og Solenergiklyngen, hvor vi har analysert kostnadseffekter av NVEs forslag til nye nettariffer for strøm. Datagrunnlaget er reelle tall på norske forbrukeres strømforbruk, segmentert i 10 forskjellige forbrukerprofiler (husholdninger). Det er tatt utgangspunkt i disse ti ulike husholdningene, fem strømselskap og fire tariffmodeller, som til sammen genererer 200 utfall.

Vi har regnet på hvilke endringer i årlige strømutgifter disse husholdningene vil få med de forskjellige tariffordningene som er foreslått, og hovedfunnene viser at den som rammes kraftigst økonomisk er en ung enslig i liten bolig som allerede er energieffektivisert. I det store bildet er det husstander med fokus på klima og som har gjennomført tiltak for redusert strømforbruk som påvirkes negativt.

Les omtale av rapporten fra Norsk Solenergiforening her.

Publikasjonsdato:

November 25, 2019

Bidragsytere:

Eivind Langdal, Terje Strøm og Sandra Godtlibsen.

Nye tariffer for nettleie: kostnadsanalyse for ulike husholdninger