Norske bedrifters verdibidrag

På oppdrag for DNB har NyAnalyse utarbeidet en rapport som kartlegger det direkte og indirekte verdibidraget fra norske aksjeselskaper. Kartleggingen er basert på NyAnalyse og DNBs database over direkte og indirekte virkninger fra private virksomheter i 2016, fordelt etter fylke, landsdel og næringstilhørighet. Rapporten kartlegger også andelen SMB-bedrifter med hensyn til verdiskaping, ansatte og skatt og gir slik relevant informasjon av nyere dato.

Analysen viser at norske bedrifter totalt bidro med ca. 1 356 milliarder i verdiskaping og ca. 476 milliarder kroner i person- og selskapsskatt i 2016. Det tilsvarer nesten fire av ti kroner i Statsbudsjettet. Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland bidro med nesten 60 prosent av all verdiskaping fra private bedrifter, og har også 50 prosent av alle sysselsatte i privat sektor. SMB-bedriftene bidro med 557 milliarder kroner i verdiskaping i 2016, noe som tilsvarer 42 prosent av samlet verdiskaping fra norske aksjeselskaper. Skattebidraget på ca. 180 milliarder kroner fra SMB-bedriftene kan for eksempel betale for alle pensjonsutbetalinger i Norge i et helt år. 

NyAnalyse er også leverandør bak DNBs nye, dynamiske ringvirkningskalkulator, som beregner verdibidraget og finansiering av velferd for over 200.000 aksjeselskaper i Norge. 

Kalkulatoren finner du på nettsiden til DNB: dnb.no/ringvirkninger

Publikasjonsdato:

January 12, 2018

Bidragsytere:

Rajee Sivam, Cassandra Velten og Terje Strøm

Norske bedrifters verdibidrag