Nordlys vindpark: verdi- og ringvirkningsanalyse

NyAnalyse har på oppdrag for Prime Capital AG utarbeidet en ringvirkningsanalyse av Nordlys vindpark. Hensikten er å tallfeste og synliggjøre direkte og indirekte virkninger fra Nordlys vindpark lokalt og nasjonalt under oppstart og drift. Vi finner at vindparken vil bringe med seg positive virkninger for den nasjonale og lokale verdiskapingen med henholdsvis 690 og 470 mill. kroner i anleggsfasen (2017-2019), og med litt over 22 mill. kroner årlig til Tromsø kommune under driftsfasen.

Publikasjonsdato:

April 1, 2018

Bidragsytere:

Terje Strøm, Rajee Sivam og Cassandra Velten.

Nordlys vindpark: verdi- og ringvirkningsanalyse