Kommuneundersøkelsen 2017 – Status for digitalisering i norske kommuner

NyAnalyse har i samarbeid med EVRY gjennomført en spørreundersøkelse om digitalisering i kommune-Norge. Dette er tredje gangen vi gjennomfører undersøkelsen. Resultater for i år viser positive fremskritt, men omstillingen går ikke like raskt i alle kommuner. Vi finner blant annet at tre av seks kommunale tjenesteområder i liten grad er digitalisert. 

Publikasjonsdato:

December 1, 2017

Bidragsytere:

Mari Mamre, Linn Bredesen, Terje Strøm og Rajee Sivam.

Kommuneundersøkelsen 2017 – Status for digitalisering i norske kommuner