Statsbudsjettet 2021

NyAnalyse har spisskompetanse på statsbudsjettsarbeid og tilknyttede analyser, og benyttes ofte som ekspertise i media. Vår sjeføkonom og partner i NyAnalyse, Terje Strøm, kom med sine betraktninger knyttet til neste års statsbudsjett da det ble lagt frem den 7. oktober 2020. Se innslaget fra NRK Dagsrevyen her (fra ca. 09:31).


NRK Dagsrevyen, 7.10.2020


Situasjonen på arbeidsmarkedet er som kjent meget utfordrende for flere yrkesgrupper som følge av koronapandemien. Spesielt er sysselsatte innen service- og tjenesteytende næringer som luftfart, overnatting og servering, reiseliv og kultur utsatt. Ferske arbeidsledighetstall fra NAV indikerer at så mange som i underkant av 200.000 nordmenn per oktober 2020 er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkende på tiltak.

Les Terjes kommentarer vedrørende neste års statsbudsjetts påvirkning på disse berørte bransjene og sysselsettingsgruppene i NRK-sak her.

Terje kan holde innlegg og bistå i samfunnsøkonomisk analyse, kontakt han gjerne på terje@nyanalyse.no.

Publisert:

October 8, 2020