Siden 2017 har NyAnalyse og DnB kartlagt økonomiske virkninger fra mer enn 250.000 aksjeselskaper i hele landet.

På hvilken måte bidrar store og små bedrifter til sitt lokalsamfunn i form av verdiskaping, jobber og skattebidrag til velferden?

Videre ser vi på hvordan indirekte effekter gjennom underleverandør-regnskapet skaper jobber hos mange andre bedrifter og kjøpekraft fra de ansatte.

Se lenke til nettsiden hvor du kan sjekke ditt samfunnsbidrag her.

Denne gode sirkel av økonomisk driftighet skaper verdier for ordførere, innen f.eks. helse, skole og samferdsel. Vår visjon i NyAnalyse er å synliggjøre samfunnsverdier!

Se film hvor en tydelig engasjert bedriftsleder opplever fortjent ros om sitt bidrag.

I NyAnalyse er vi stolte av å tilføre ny innsikt om hva bedriftene bidrar med, og kan gjerne utarbeide bransje- og regionalanalyser som viser retningen for AS Norge der du er.

Ta gjerne kontakt med sjeføkonom Terje Strøm på terje@nyanalyse.no eller tlf. 46 44 10 09, eller seniorøkonom Rajee Sivam på rs@nyanalyse.no eller tlf. 97 79 70 21.

Publisert:

March 14, 2022