Grønn omstilling i SMB-sektoren

NyAnalyse er i disse dager i ferd med å levere et prosjekt til Klima- og miljødepartementet om grønn omstilling i bedrifts-Norge, med fokus på SMB-segmentet.

Prosjektet er et samarbeid med Footstep og SMB Norge, der vi kartlegger små og mellomstore bedrifters holdninger til det grønne skiftet gjennom kvalitative spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og relevant litteraturgjennomgang. Oppdraget har som formål å identifisere barrierer og muligheter for SMB-er ved deltakelse i det grønne skiftet.


Sirkulærøkonomi

Partner og seniørøkonom i NyAnalyse, Villeman Vinje, ble nylig intervjuet om viktigheten av sirkulærøkonomi i Good News - en nyhets- og inspirasjonskanal med fokus på morgendagens ombruksøkonomi.

Norge falt hele 15. plasser etter at klima- og miljøavtrykk (herunder CO2-utslipp og materielt fotavtrykk) for første gang ble parametre i FNs liste over verdens beste land å bo i. Villeman er av den oppfatning at norske myndigheter må trappe opp satsningen på sirkulærøkonomi for å skape høyere levestandard enn den vi har i dag, og dermed gjenerobre topplasseringen på FNs liste.

Les hele intervjuet her.Villeman har i løpet av de siste årene jobbet tett med problemstillinger knyttet til sirkulærøkonomi fra et makroøkonomisk perspektiv. Han er blant annet delaktig i Circular Gap Report Norway, som måler norske ressursers sirkulære evne.

Circularity Gap Report Norway. Foto: Circular Norway/Johny Goerend

NyAnalyse videreutvikler sitt modellrammeverk til å beregne hvordan bransjer og bedrifter kan frikoble økonomisk verdiskaping og belastning for klima på en bedre måte. Vi kan hjelpe din virksomhet med å identifisere utfordringer, gjøre beregninger, samt anbefale tiltak for bærekraftig utvikling ved hjelp av veikart.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med Villeman Vinje (vinje@nyanalyse.no) eller sjeføkonom og partner Terje Strøm (terje@nyanalyse.no) for å høre mer.

Publisert:

December 22, 2020