Hvem sitter igjen med den største regningen etter de nye tariffene til NVE?

Infografikk basert på rapporten "Nye tariffer for nettleie - kostnadsanalyse for ulike husholdninger". F1, F2, F3 osv. representerer de ulike forbrukerprofilene (husholdningene) fra rapporten.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har over en lengre periode jobbet med å innføre nye effekttariffer. Dette er ikke første gang NVE kommer med et slik forslag, ettersom noe lignende ble foreslått for omrent et år siden.

I en rapport NyAnalyse har utført for Norsk solenergiforening og Solenergiklyngen har det blitt sett på 200 ulike scenarioer for de nye tariffene NVE foreslår.

"I noen av de forespeilte utfallene vil man kunne få en årlig kostnadsøkning på nettleien på inntil 3.500 kroner, noe som for den aktuelle gruppen tilsvarer en dobling av utgiftene", heter det i rapporten.

Rapporten gir et godt innblikk i hvem som taper mest på de foreslåtte reglene til NVE. Det har seg slik at husstander som allerede tenker klima og har gjort tiltak for å redusere strømbruken sitter igjen med en større regning. Er dette rettferdig?

I utgangspunktet kan en forstå hvorfor NVE ønsker å innføre tariffene (for å minske belastningen på nettverket), men det skal ikke være slik at husstander og personer som er bevisste på strømbruken straffes? Da belønnes sløseren og ikke spareren.

Les mer om rapporten her.

Publisert:

November 25, 2019