Så mye tjente vi i coronaåret

SSB la denne uken frem lønnsstatistikk for ca. 350 yrkesgrupper i 2020.  Det norske arbeidsmarkedet er som kjent sterkt preget av koronautbruddet og nedstenginger fra og med mars i fjor, der yrker innen tjenesteytende næringer som overnatting, servering, reiseliv, lufttransport og kultur er spesielt hardt rammet.

Sjeføkonom Terje Strøm kom med sine betraktninger i Dagbladets oversikt over den nevnte lønnsstatistikken. Han er av den oppfatning at de som har beholdt jobbene sine og ikke blitt langtidspermittert har kommet bra ut av krisen med drahjelp av lave boliglånsrenter, mens lavtlønnede yrker (basert på SSBs oversikt) har svakere forutsetninger for å komme tilbake i arbeid på kortere sikt. Dermed har det oppstått et sprekk i laget i norsk arbeidsliv.

Les hele saken her.

Dagbladet-sak 11.02.2021.

Publisert:

February 12, 2021