Ringvirkninger og bedrifters samfunnsbidrag

I disse krisetider er det viktigere enn noensinne å heie på entreprenørene og jobbskaperne i samfunnet vårt. Å starte en bedrift gir fantastiske ringvirkninger i form av både direkte og indirekte verdiskaping. Bedriftene bidrar ikke bare direkte med skatter og avgifter, men også indirekte med en ringvirkningseffekt gjennom deres innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører.

NyAnalyse er stolte av å være partner i samarbeidet med DNB og Apt om å utvikle en økonomisk modell for beregninger av samfunnsbidraget fra norske bedrifter gjennom flere år.

Årets utgave av Ringvirkninger leverer som ved tidligere utgaver velferdsbidraget fra over 200.000 norske bedrifter, men nå også indirekte jobber skapt hos underleverandører, samt forbrukseffekt og kjøpekraft i lokalsamfunnet.

Sjekk din bedrifts samfunnsbidrag her: https://ringvirkninger.dnb.no/


Modellen er et resultat av flere års metodeutvikling. Les mer om utregningen her.

Ringvirkningsmodellen bygger på en omfattende database med regnskapstallene til private, norskregistrerte bedrifter. Ønsker din bedrift eller organisasjon en mer detaljert analyse av verdiskaping og ringvirkninger i respektivt lokalsamfunn, næring eller klynge? Ta kontakt med metodeansvarlig og seniorøkonom Rajee Sivam (rs@nyanalyse.no) eller sjeføkonom og partner Terje Strøm (terje@nyanalyse.no).

Publisert:

November 25, 2020