Grønt skifte, skatt og arbeidsmarkedet i lys av stortingsvalget 2021

Årets stortingsvalg nærmer seg, og i den forbindelse kom sjeføkonom og partner Terje Strøm med sine betraktninger i Dagbladet den 3. september om hvordan dette blant annet vil kunne påvirke det grønne skiftet, arbeidsmarkedet, samt skatte- og avgiftsnivået i Norge.

Terje er kort sagt av den oppfatning at økt boliglånsrente vil påvirke den gjennomsnittlige nordmann i større grad enn den foreslåtte skattepolitikken på inntekt, og at det grønne skiftet vil være den nye regjeringens hovedprioritet.

"Men vi er helt nødt til å endre systemet slik at vi klarer å kutte utslipp innen 2030. Det er jo bare ni år til. Norge har tjent enorme summer på olje og gass, men synspunktene hos innbyggerne forandres raskt. En tredjedel av befolkningen vil stoppe leting etter olje og gass. Men hvilke konsekvenser får det? Jeg synes dette er et stort dilemma. Utfordringen er stor siden skattesystemet ikke er tilpasset mål om utslippskutt på 50–55 prosent innen 2030."


Du kan lese nettversjonen av saken her.

Utsnitt fra Dagbladet-sak den 3. september 2021.


Publisert:

September 6, 2021