Bør vindkraft skattlegges som vannkraft?

Vindkraft har vært et meget aktuelt tema denne høsten, mye takket være fokus på grønnere klima og det grønne skiftet, og debatten ble ikke roligere når NyAnalyse la frem funn som viser hvor mye det er å tjene på vindkraft. Hvordan kan vi forvente at klimautslippene skal gå ned dersom det ikke satses på fornybar energi?

I rapporten, ledet av Villeman Vinje i NyAnalyse i samarbeid med TRY og Stormvind AS, vises det til at kommuner kan få økte skatteinntekter på opp til 320 millioner kroner gjennom å innføre naturressursskatt og konsesjonsavgift. I tillegg kan det innføres konsesjonskraft, det vil si at vertskommunene for vindkraft kan få strømmen 10% billigere, noe som har en anslått verdi på ca 70 millioner kroner. Disse foreslåtte tiltakene vil ikke bare generere ekstrainntekter for kommunene, men de vil samtidig bidra til å redusere klimafotavtrykket til Norge.

Les mer om rapporten her, samt omtale i lenkene under fra Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QoOV6J/vindkraftbransjen-vil-lokke-kommuner-med-flere-skattekroner

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GGKdOl/vi-trenger-et-nytt-nasjonalt-kompromiss-om-vindkraft-vinje-micaelsen-og-christophersen

Publisert:

September 27, 2019