Ifølge Finansdepartementets perspektivmelding (2017) vil det oppstå et gap på 50 mrd. kroner per tiår etter 2030 med hensyn til finansiering av offentlig velferd. Perspektivmeldingen skisserer fire ulike alternativer for å dekke inn dette gapet. Ett av disse innebærer økt arbeidsdeltakelse og -innsats (arbeidsalternativet). DNB har reist spørsmålet om behovet for oppstartsbedrifter fram mot 2040, dersom mesteparten av disse netto, nye arbeidsplassene skal komme fra privat sektor.

Hovedfunn: Vi trenger i gjennomsnitt 77.640 nye bedrifter hvert år frem mot 2040 dersom fiansieringsgapet skal tettes. Dette er 30 pst. mer enn antall nyetableringer i 2017.

Les mer om problemstillingen med viktige funn her: https://www.dnbnyheter.no/bedrift/vi-trenger-77-460-nye-bedrifter-hvert-ar-frem-mot-2040/

Analysen er utarbeidet av Rajee Sivam, seniorøkonom. Epost: rs@nyanalyse.no

Publisert:

August 16, 2018