På oppdrag for Senter for seniorpolitikk og Innovasjon Norge har NyAnalyse kartlagt seniorgründerskap. Resultatene fra analysen viser at i 2016 ble 26 prosent av alle nyetableringer startet av personer over 50 år, og seniorbedriftenes overlevelsesevne ligger på nivå med bedrifter startet av andre aldersgrupper. Korrigert for innbyggertall er det fleste voksne gründere i Akershus, Vestfold og Telemark. Færrest er det i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane. Analysen viser også at det i aldersgruppen over 50 år er en relativt større andel hovedaksjonærer innen fast eiendom, forretningsmessig tjenesteyting og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting sammenlignet med i aldersgruppen under 50 år. 

I forbindelse med lanseringen av rapporten presenterte sjeføkonom Terje Strøm hovedfunnene og deltok på paneldebatt på frokostseminar hos Innovasjon Norge og SSP 12. februar. 

Rapporten har også fått omtale i Dagens Næringsliv.

Få alle resultatene ved å lese hele rapporten på SSPs nettsider.

Publisert:

March 1, 2018