NyAnalyse lager og utgir detaljert nyboligstatistikk for Oslo og Akershus

Denne statistikken vil oppdateres hver 2.måned og er registerstatikk på enhetsnivå (per bolig). Kortversjonen publiseres hvert halvår åpent tilgjengelig og inneholder noen hovedtall. Statistikken dekker alle nye boliger som kommer på salg på Finn.no i Oslo og Akershus, og viser boligtilbudet i volum, boligtype, hvor bygging er igangsatt og når boligene ventes ferdigstilt, prognoser for boligbyggingen neste 2-3 år, utsatte prosjekter, prisutviklingen via kvadratmeterpriser og boligpriser, eierandel på utbyggersiden, salg fordelt på pris, region og per bolig på grunnkretsnivå.

Last ned kortversjon

Kontakt seniorøkonom Mari Mamre per e-post mari@nyanalyse.no.

Publisert:

May 1, 2018